Politikere

Våre folk


Kandidater 2023

 • Eirik er ordførerkandidaten vår i år, og jobber som fengselsleder ved Ringerike fengsel. Han brenner for at Holmestrand kommune skal bli en enda bedre kommune for alle innbyggerne våre! Han er veldig opptatt av at innbyggernes ulike livsfase-behov blir ivaretatt på en kvalitetsmessig god måte gjennom gode kommunale tjenester, slik at Holmestrand kommune fortsatt skal være et godt sted å bo for liten og for stor – hele livet. Eirik sine verdier er medmenneskelighet, se det gode i hver enkelt menneske, raushet og ansvarlighet.

 • Camilla er varaordfører i Holmestrand. Hun jobber som butikkmedarbeider i rørleggerfirma og studerer kultur og kommunikasjon på UIO. Jeg er medlem av Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å være med å skape et mer rettferdig, inkluderende og likestilt samfunn. Alle fortjener å leve livet i trygge og frie liv. Elske den man vil, være den man vil og bli den man vil.

 • Christina Berg

  3. kandidat i Holmestrand. Bosted: Gullhaug, Holmestrand. Arbeidserfaring: jobber innen offentlig sektor, fagleder ved Dokumentsenteret i Horten kommune. Politisk: medlem av by/-kommunestyret siden 2011 og nestleder i teknisk utvalg i dag. Brenner for helhetlig utvikling av hele kommunen vår. Jeg er opptatt av å tilrettelegge for arbeidsplasser og infrastruktur, se muligheten for fysisk aktivitet (idrett, skoger, parker), som er viktig for oppveksten og alle generasjoner. Gjennom fokus på by- og stedsutvikling og miljø har vi nettopp disse mulighetene.

 • Fredrik Christensen

  Fredrik er nestleder i utvalget for kultur og frivillighet. For meg er skole og yrkesfag det som treffer meg nærmest. Tidlig innsats i skole og tett oppfølging for veien videre etter endt grunnskole. Ønsker flere bedrifter med satsing på lærlinger.

 • Kristine er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Hun brenner for å gjøre en forskjell på alle plan i samfunnet.

 • Ingar Aas-Haug

  Bosted: Holmestrand Bakgrunn: Teknisk assistent, HMS-ansvarlig og tillitsvalgt Verdier: Åpenhet, respekt og fellesskap Dette brenner jeg for: Brenner for: jeg har stor respekt for betydningen av ombudsrollen. Jeg vil jobbe imot privatisering av forvaltningsoppgaver og ønsker for full åpenhet i alle politiske prosesser.

 • Marthe er nestleder i utvalget for helse, omsorg og velferd. Hun brenner jeg for å utjevne forskjeller og motarbeide for sosial ulikhet. Marthe er spesielt opptatt av dette innenfor utdanning, arbeidsliv og helse. Hennes grunnverdier forankret i likestilling. Likestilling mellom kjønn, klasse, etnisitet og i arbeidslivet. Dette mener henne det burde være en del av grunnmuren i ett hvert samfunn. Hennes verdier: Fellesskap og likestilling - like muligheter uavhengig av klasse, kjønn og etnisitet.

 • Karl-Henrik Hole Trandem

  8. kandidat i Holmestrand. Jeg går siste året på videregående og starter høyere utdanning til høsten. Jeg jobber for øyeblikket i en lokal restaurant, og har tidligere smålige arbeidserfaringer fra ulike praksisplasser da jeg gikk på helse og oppvekst, og barn- og ungdom på Holmestrand videregående skole. Gjennom min tid som aktiv i politikken har jeg tatt på meg flere verv. Blant annet har jeg ledet Holmestrand AUF, vært skole- og arbeidsansvarlig i AUF i Vestfold og Telemark, og i dag er jeg nestleder i AUF i Vestfold. Vervet som nestleder i AUF i Vestfold gir meg store og ansvarsfulle oppgaver i hverdagen, som jeg stortrives en veldig med! Hjertesaker: Et samfunn der alle er velkomne og blir behandlet med respekt er blant mine hjertesaker. At man har mer penger og ressurser enn andre, skal ikke være en unnskyldning for bedre behandling og tjenester i samfunnet. Et balansert samfunn der alle jobber for felles goder er best for alle.

 • Ragnhild Bakke

  9. kandidat i Holmestrand. Alder: 37. Bosted: Galleberg, Sande. Arbeidserfaring: Jeg er utdannet fysioterapeut og folkehelsekoordinator, og har jobbet innen flere ulike områder av helsesektoren. Nå jobber jeg med helse som fagfelt i NAV Vest-Viken, med mål om at flere skal erfare viktigheten av meningsfulle aktiviteter til tross for helseutfordringer. Politisk erfaring: Jeg er ny i det politiske miljøet, men har fått jobbe tett opp mot politikere som folkehelsekoordinator i en kommune og som FAU leder ved Galleberg skole. Hjertesaker: Oppvekst, folkehelse og en bærekraftig utvikling av kommunen vår er områder jeg kjenner et ekstra sterkt engasjement for. Jeg er opptatt av at vi alle er del av et felleskap og at vi får det bedre dersom vi opplever å kunne bidra inn i dette felleskapet. Sammen får vi til mer!

 • Torfinn Frostad

  Pensjonist 71 år. Bakgrunn fra offentlig forvaltning. Hovedinteresser er omstilling og fornying av offentlig sektor. Oppgaver løses best ved bruk av egne ansatte. Styrke skolesektoren og forvalte kommunens ressurser på beste måte. Demokratiske prosesser krever åpenhet på alle nivåer.

 • Toril Andersen

  Bosted: Sande sentrum Bakgrunn: Leder av Sande Frivilligsentral 2008 - 2021. Verdier: Medmenneskelighet og stort hjerterom. Dette brenner jeg for: Gode vilkår for kultur og frivillighet i ny kommune. Ungdommen skal høres og tas på alvor. Det skal nytte å si ifra.

 • Ole Jacob Solberg

  12. kandidat i Holmestrand. Bor i Hvitsteinbakken i Holmestrand. Kommer fra gård. Men har stort sett jobbet med Resirkulering av Aluminium. Om noen mener AP har mista kontakt med "Gølvet" så representerer iallfall jeg det. Blir ikke mer gølvet enn en operatør i et Aluminiums støperi. Politisk Erfaring: Jeg er helt fersk. Men har vært over middels interessert i politikk hele livet. Mine kjernesaker: Jeg brenner for bedre vilkår for barn og unge. Bedre skoler, barnehager idrettsanlegg, fritidsaktiviteter osv. Alt som får barn vekk fra skjerm. Arbeid til alle. Bevare og å skape nye arbeidsplasser. Men særlig for Holmestrand sin del Resirkulering og Sirkulær økonomi. Og at kommunen blir et senter i Norge på dette området. Vi er godt i gang. Og at man ser hele kommunen. Også utkanten som f.eks. Eidsfoss, Tuft og Helland. Jeg stiller til Valg for Arbeiderpartiet fordi jeg er opptatt av politikk som muligens minsker forskjellene for fattige og rike. I en tid hvor dette dessverre øker.

 • Kari Weggesrud

  13. kandidat i Holmestrand. Bosted: Sande. Jeg er per dags dato sykepleierstudent på Universitetet i Drammen, og er ferdigutdannet i juni 23. Jeg har jobbet i underkant av fire år i hjemmetjenesten i kommunen, og jobber nå på Drammen legevakt. Der blir jeg ut sommeren, og så starter jeg i hjemmesykepleien igjen i september. Jeg har ingen tidligere politisk erfaring, men det kan antas at jeg er noe arvelig belastet? Mitt interesseområde er eldreomsorg.

 • Trude Kjærstad

  14. kandidat i Holmestrand. Alder: 49 år. Bosted: Salongåsen, Sande. Politisk erfaring: ingen direkte, men har mange års erfaring innen fagforening og ulike styreverv. Mine hjertesaker: Bevaring og tilrettelegging for lokale arbeidsplasser. Kort reisevei gjør det mindre tidkrevende og mer miljøvennlig å komme seg på jobb. Trygge oppvekstforhold for barn og ungdom. Alle trenger å føle at de lykkes med noe, enten det er på skolen eller i fritiden. Idrett er bra, men også innen musikk og kreativitet mener jeg det bør være tilbud om. Enkel tilgang til natur og friluftsliv for alle.

 • Kjetil Bull

  15. kandidat i Holmestrand. Alder 74 år. Jurist og advokat. Erfaring fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, domstolene og privat næringsliv. Politisk engasjert siden ungdommen og mangeårig medlem av Arbeiderpartiet. Brenner for et likeverdig og rettferdig skatte- og avgiftssystem. Klima og miljø, samt folks helse og økonomiske trygghet.

 • Marion Navjord

  16. kandidat i Holmestrand. Alder: 18 Bosted: Holmestrand. Arbeidserfaring: Siden 2018 har jeg jobbet i svømmehallen i Holmestrand som badevakt og svømmeinstruktør. Jeg har også en del arbeidserfaring fra tidligere praksisplasser jeg har hatt gjennom videregående skole. Jeg starter høyere utdanning til høsten, men holder nå på med å fullføre videregående. Politisk erfaring: I løpet av min politiske karriere har jeg vært borti et par ulike verv. Jeg har vært styremedlem i ett år, og i dag er jeg politisk nestleder i Holmestrand AUF. Mine hjertesaker: Noe av det som engasjerer meg mest i politikken er helse. Jeg mener at alle skal få den hjelpen de har rett på, og at alle behandles med likeverd.

 • Jarle Georg Johannessen

  Bosted: Ekeberg, Sande. Bakgrunn: Tømmermester og småbruker. Verdier: Solidaritet, likestilling og likeverd. Dette brenner jeg for: Matjorda vår - et umistelig gode som må vernes og videreføres. Opprettholde små skoler, tett knyttet til sine nærmiljø. At alle skal ha like muligheter til å lykkes med å nå sine mål.

 • Trine Veslemøy Larsen

  18. kandidat i Holmestrand. Alder: 56 år. Bosted: Skafjellåsen, Sande. Arbeidserfaring: Jobber som helsefagarbeider på Holmestrand sykehjem. Tidligere har jeg jobbet på Sande Paper Mill, Mehren Rubber, Sande Kroa og Sande Stasjon og som personlig assistent. Plasstillitsvalgt i fagforbundet. Er aktiv med likepersonstøtte. Har bakgrunn fra tillitsverv i gamle Selvik Idrettsforening. Politisk erfaring: Ingen, men har bestandig vært engasjert i politikken lokalt og nasjonalt. Mine Hjertesaker: Eldreomsorgen, barn og unges oppvekstsvilkår. Opptatt av gode rammevilkår for idretten.

 • 19. kandidat i Holmestrand. Bor i Sande. 30 års erfaring innenfor Logistikk på avdelingsledernivå – innkjøp, lagerdrift, transport, reklamasjon og personalledelse. Verv innen idrettsforbund og friidrettsforbund. Har også erfaring med verv innen fagbevegelsen og Arbeiderpartiet i Tønsberg og Vestfold. Mine politiske mål er et godt offentlig helsevesen, 100 % stillinger – spesielt innen offentlig sektor. Flere ansatte innen helse og skole, generelt flere arbeidsplasser innen kommunen. Og mer politisk styring av boligpolitikken.

 • 20. kandidat i Holmestrand. Alder: 50 år. Bosted: Oppå fjellet i Holmestrand. Arbeidserfaring: IT & Cybersikkerhet i offentlig sektor, Tromsø kommune, Fylkesmannen, Forsvaret og DSB. Politisk erfaring: En periode som varamedlem i Holmestrand kommunestyre, deltakelse i Klagenemnda, samt styremedlem i Holmestrand museum. Tidligere også styremedlem i Holmestrand Arbeiderparti. Mine hjertesaker: En fremtidsrettet, bærekraftig og demokratisk utvikling av kommunen og lokalsamfunnene våre. Givende oppvekst og en verdig alderdom i Holmestrand.

 • Jeg ønsker å stille til valg for å gjennomføre god Arbeiderpartipolitikk i kommunen. Mine hjertesaker: Gode muligheter for friluftsliv for alle - Utbygging og utvikling av de tre sentraene Hof, Sande og Holmestrand by - Tilrettelegging for næring og industri. Jeg ønsker at alle i kommunen vår skal trives og ha det bra, derfor mener jeg at vårt program er det beste.

 • Arne Kristian Ohrem

  22. kandidat i Holmestrand. Bosted: Holmestrand. Jeg er engasjert i hva som skjer rundt meg og har hjerte for kommunen vår. Vil også gjerne være pådriver for ett bedre ordskifte i kommunen vår.

 • Lene Cecilie Fon

  23. kandidat i Holmestrand. Alder: 43. Bosted: Holmestrand. Arbeidserfaring: Jeg jobber som HR/HMS rådgiver ved Bastøy fengsel. Politisk erfaring: Jeg har ikke vært politisk aktiv tidligere, men har vært aktiv i Norsk fengsels og friomsorgsforbund, både lokalt og regionalt i mange år. Mine hjertesaker: Ivaretakelse og omsorg av mennesker uansett alder. I vår kommune må vi ha med oss alle deler av kommunen, slik at vi sikrer gode oppvekstsvilkår og gode muligheter for alle.

 • Magne Siitonen

  24. Kandidat I Holmestrand. Alder:67. Bosted: Bølumkollen 11 Sande. Arbeidserfaring: 43 år innen lager og logistikk. Formann med personal-ansvar de siste 20 årene. Pensjonist siden 01.01.21. Ingen tidligere politisk erfaring. Har fulgt med i politikk, spesielt i lokalt. Mine hjertesaker: Beholde Galleberg Skole. Et næringsliv som skaper arbeidsplasser, og tenker langsiktig. At alle skal kunne kjøpe sin egen bolig.

 • Kari Mikalsen

  25. kandidat i Holmestrand. Alder: 51 år. Bosted: Sande. Jobber hos Elopak som Packaging Lab Engineer. Har tidligere jobbet som Kjøleingeniør (utvikling av displaykjølere). Politisk erfaring: Kommunestyre medlem i Sande 2007-2015. Nestleder NMK (Næring, Miljø og Kommunalteknikk) 2007-2011. Leder NMK 2011-2015. Jeg er generelt opptatt av likebehandling. Eldreomsorgen, barn og unge samt gang og sykkelveier kan jeg nok brenne litt ekstra for.

 • 26. kandidat i Holmestrand. Bor på Sando, Bekkestranda, og er styremedlem i Holmestrand Arbeiderparti. Han jobber som rådgiver i Fagforbundets internasjonale enhet. Tidligere har han jobbet som regnskapskontrollør ved Oslo kemnerkontor og hatt ulike tillitsverv for Fagforbundet i Oslo kommune. Han har også jobbet med flyktninger og asylsøkere i Norsk Folkehjelps mottak og i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Internasjonalt er Hans Kristian opptatt av demokratiutvikling og forsvar av menneskerettigheter. Som tillitsvalgt og ansatt i fagbevegelsen står arbeidet mot ulikhet og for et inkluderende arbeidsliv sentralt. Hans Kristian vil jobbe for at vi fortsetter å bygge og videreutvikler Holmestand kommune til et godt sted å bo. Sammen med kommunens økonomiske handlingsrom vil egne kompetente ansatte som gis tillit og trygge arbeidsvilkår være avgjørende for at kommunen kan levere riktige tjenester, til riktig tid til innbyggere. Opp og fram – Holmestrand!

 • Reidar Lundh

  27. kandidat i Holmestrand. Alder: 61 Bosted: Ekeberg, Holmestrand. Arbeidserfaring: Har jobba en vinter som tømmerhogger. Avtjent førstegangstjeneste i kystartilleriet. Fem år som kjøttskjærer på Vestfold-Buskerud slakteri (Gilde) Har jobba 11 år i dagligvarebutikk, mest i ferskvareavdeling. Så langt 24 år som operatør i Hydro aluminium/Speira. Ingen Politisk erfaring. Mine hjertesaker: Naturvern, friluftsliv, boligutbygging og infrastruktur.


Kommunestyret

 • Elin er ordfører i Holmestrand. Hennes verdier er medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt.Holmestrand kommune er satt sammen av flere tettsteder og lokalsamfunn. Elin brenner litt ekstra for at kommunen som helhet skal være den beste kommunen å bo i. Gode tjenester som ser hele mennesket, tidlig innsats og forebyggende arbeid skal stå i fokus. Hun tror på å jobbe som lag for å sikre gode tjenester og mener det er avgjørende at tverrfaglig samarbeid blir en norm i kommunen vår.

 • Camilla er varaordfører i Holmestrand. Hun jobber som butikkmedarbeider i rørleggerfirma og studerer kultur og kommunikasjon på UIO. Jeg er medlem av Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å være med å skape et mer rettferdig, inkluderende og likestilt samfunn. Alle fortjener å leve livet i trygge og frie liv. Elske den man vil, være den man vil og bli den man vil.

 • Kristine er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Hun brenner for å gjøre en forskjell på alle plan i samfunnet.

 • Karl Einar er utvalgsleder for helse, omsorg og velferd. Han brenner for en helhetlig utvikling i kommunen. Gode kommunale tjenester med kulturaktiviteter for folk i alle aldre. Kommunen må spille sammen med frivilligheten. Han sine verdier er rettferdighet, solidaritet og likeverd.

 • Christina Berg

  3. kandidat i Holmestrand. Bosted: Gullhaug, Holmestrand. Arbeidserfaring: jobber innen offentlig sektor, fagleder ved Dokumentsenteret i Horten kommune. Politisk: medlem av by/-kommunestyret siden 2011 og nestleder i teknisk utvalg i dag. Brenner for helhetlig utvikling av hele kommunen vår. Jeg er opptatt av å tilrettelegge for arbeidsplasser og infrastruktur, se muligheten for fysisk aktivitet (idrett, skoger, parker), som er viktig for oppveksten og alle generasjoner. Gjennom fokus på by- og stedsutvikling og miljø har vi nettopp disse mulighetene.

 • Marthe er nestleder i utvalget for helse, omsorg og velferd. Hun brenner jeg for å utjevne forskjeller og motarbeide for sosial ulikhet. Marthe er spesielt opptatt av dette innenfor utdanning, arbeidsliv og helse. Hennes grunnverdier forankret i likestilling. Likestilling mellom kjønn, klasse, etnisitet og i arbeidslivet. Dette mener henne det burde være en del av grunnmuren i ett hvert samfunn. Hennes verdier: Fellesskap og likestilling - like muligheter uavhengig av klasse, kjønn og etnisitet.

 • Sigurd Røraas

  Bosted: Sande Bakgrunn: Studerer Politisk økonomi Verdier: Solidaritet og felleskap Dette brenner jeg for: Alle Barn og unge i den nye kommunen skal ha det bra både på og etter skolen. Da er det viktig å jobbe hardt for en mobbefriskole og ha et godt tilbud for idrett, kultur, klubber og foreninger, som er lett tilgjengelige for alle i den nye kommunen.

 • Kjell Olav er styremedlem Bosted: Hof Bakgrunn: Bygningsarbeider. Verdier: Solidaritet og likeverd. Dette brenner jeg for: Barn unges oppvekst. At barn og unge har det godt, slik at de tar vare på og respekterer de eldre senere i livet. Stå på for svake grupper.

 • Fredrik er nestleder i utvalget for kultur og frivillighet. For meg er skole og yrkesfag det som treffer meg nærmest. Tidlig innsats i skole og tett oppfølging for veien videre etter endt grunnskole. Ønsker flere bedrifter med satsing på lærlinger.

 • Bosted: Breivolltunet, Sande Bakgrunn: Skoleassistent og helsefagarbeider Verdier: Raushet og respekt Dette brenner jeg for: Barns oppvekstsvilkår og god og verdig eldreomsorg. For meg er det viktig at vi alle, voksne som unge, behandler hverandre med respekt og åpenhet.


Styret

 • Karl Einar er utvalgsleder for helse, omsorg og velferd. Han brenner for en helhetlig utvikling i kommunen. Gode kommunale tjenester med kulturaktiviteter for folk i alle aldre. Kommunen må spille sammen med frivilligheten. Han sine verdier er rettferdighet, solidaritet og likeverd.

 • Bosted: Holmestrand Jeg vil være med å bygge en ny fylkeskommune med livskraftige bygder og attraktive byer. Tillit skaper produktivitet, og det er i fellesskap vi løser de store oppgavene best. Jeg vil jobbe for å redusere sosiale forskjeller og forhindre utenforskap i alle aldersgrupper og på alle arenaer. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

 • Ola Buan

 • Jeg ønsker å stille til valg for å gjennomføre god Arbeiderpartipolitikk i kommunen. Mine hjertesaker: Gode muligheter for friluftsliv for alle - Utbygging og utvikling av de tre sentraene Hof, Sande og Holmestrand by - Tilrettelegging for næring og industri. Jeg ønsker at alle i kommunen vår skal trives og ha det bra, derfor mener jeg at vårt program er det beste.

 • Elin Gran Weggesrud

  Elin er ordfører i Holmestrand. Hennes verdier er medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt.Holmestrand kommune er satt sammen av flere tettsteder og lokalsamfunn. Elin brenner litt ekstra for at kommunen som helhet skal være den beste kommunen å bo i. Gode tjenester som ser hele mennesket, tidlig innsats og forebyggende arbeid skal stå i fokus. Hun tror på å jobbe som lag for å sikre gode tjenester og mener det er avgjørende at tverrfaglig samarbeid blir en norm i kommunen vår.

 • Ellen Grønseth

  Ellen er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Bosted: Hof Bakgrunn: Jobber i næringsmiddelindustrien, tillitsvalgt Verdier: Ærlig og rettferdig. Dette brenner jeg for: frivillighet, gode og trygge arbeidsplasser, et godt og trygt arbeidsliv/ arbeidsmarked

 • Bosted: Ekeberg, Sande. Bakgrunn: Tømmermester og småbruker. Verdier: Solidaritet, likestilling og likeverd. Dette brenner jeg for: Matjorda vår - et umistelig gode som må vernes og videreføres. Opprettholde små skoler, tett knyttet til sine nærmiljø. At alle skal ha like muligheter til å lykkes med å nå sine mål.

 • 26. kandidat i Holmestrand. Bor på Sando, Bekkestranda, og er styremedlem i Holmestrand Arbeiderparti. Han jobber som rådgiver i Fagforbundets internasjonale enhet. Tidligere har han jobbet som regnskapskontrollør ved Oslo kemnerkontor og hatt ulike tillitsverv for Fagforbundet i Oslo kommune. Han har også jobbet med flyktninger og asylsøkere i Norsk Folkehjelps mottak og i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Internasjonalt er Hans Kristian opptatt av demokratiutvikling og forsvar av menneskerettigheter. Som tillitsvalgt og ansatt i fagbevegelsen står arbeidet mot ulikhet og for et inkluderende arbeidsliv sentralt. Hans Kristian vil jobbe for at vi fortsetter å bygge og videreutvikler Holmestand kommune til et godt sted å bo. Sammen med kommunens økonomiske handlingsrom vil egne kompetente ansatte som gis tillit og trygge arbeidsvilkår være avgjørende for at kommunen kan levere riktige tjenester, til riktig tid til innbyggere. Opp og fram – Holmestrand!

 • Kristine er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Hun brenner for å gjøre en forskjell på alle plan i samfunnet.

 • Camilla er varaordfører i Holmestrand. Hun jobber som butikkmedarbeider i rørleggerfirma og studerer kultur og kommunikasjon på UIO. Jeg er medlem av Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å være med å skape et mer rettferdig, inkluderende og likestilt samfunn. Alle fortjener å leve livet i trygge og frie liv. Elske den man vil, være den man vil og bli den man vil.

 • Eirik er ordførerkandidaten vår i år, og jobber som fengselsleder ved Ringerike fengsel. Han brenner for at Holmestrand kommune skal bli en enda bedre kommune for alle innbyggerne våre! Han er veldig opptatt av at innbyggernes ulike livsfase-behov blir ivaretatt på en kvalitetsmessig god måte gjennom gode kommunale tjenester, slik at Holmestrand kommune fortsatt skal være et godt sted å bo for liten og for stor – hele livet. Eirik sine verdier er medmenneskelighet, se det gode i hver enkelt menneske, raushet og ansvarlighet.