Representant

Fredrik Christensen

Fredrik Christensen

Fredrik er nestleder i utvalget for kultur og frivillighet.
For meg er skole og yrkesfag det som treffer meg nærmest. Tidlig innsats i skole og tett oppfølging for veien videre etter endt grunnskole. Ønsker flere bedrifter med satsing på lærlinger.