Kasserer

Kjetil Bull

Kjetil Bull

Arbeidserfaring:

Jurist og advokat. Førstekonsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet og seinere i domstolene som dommerfullmektig. Juridisk direktør i Coop Norge fra 1987 til 2015. Avsluttet i yrkeslivet med noen år som sjølstendig advokat. Hatt flere styreverv innenfor bl.a. eiendom og forsikringsvirksomhet. I 10 år medlem av Næringslivets Konkurranseutvalg som avgir uttalelser i tvister mellom næringsdrivende.

Politisk erfaring:

Jeg har vært politisk engasjert siden ungdommen og er mangeårig medlem av Arbeiderpartiet i Oslo og nå Holmestrand.

Mine hjertesaker:

Likere fordeling og et mer rettferdig skatte- og avgiftssystem. Vi trenger større fokus på vanlige folks situasjon som nå virkelig merker effekten av økte renter, priser og avgifter.

Klimaendringer og miljøutfordringene er høyst reelle trusler. Det grønne skiftet krever smart samarbeid mellom det offentlige og det private.

Det offentlige må sikre et godt helse- og omsorgstilbud til alle. Mer privatisering vil over tid underminere prinsippet om at lommeboka ikke skal avgjøre hvilket tilbud den enkelte får.