Representant

Ragnhild Bakke

9. kandidat i Holmestrand. Alder: 37. Bosted: Galleberg, Sande. Arbeidserfaring: Jeg er utdannet fysioterapeut og folkehelsekoordinator, og har jobbet innen flere ulike områder av helsesektoren. Nå jobber jeg med helse som fagfelt i NAV Vest-Viken, med mål om at flere skal erfare viktigheten av meningsfulle aktiviteter til tross for helseutfordringer. Politisk erfaring: Jeg er ny i det politiske miljøet, men har fått jobbe tett opp mot politikere som folkehelsekoordinator i en kommune og som FAU leder ved Galleberg skole. Hjertesaker: Oppvekst, folkehelse og en bærekraftig utvikling av kommunen vår er områder jeg kjenner et ekstra sterkt engasjement for. Jeg er opptatt av at vi alle er del av et felleskap og at vi får det bedre dersom vi opplever å kunne bidra inn i dette felleskapet. Sammen får vi til mer!

Ragnhild Bakke