Om

Holmestrand Arbeiderparti

Styret

 • Karl Einar er utvalgsleder for helse, omsorg og velferd. Han brenner for en helhetlig utvikling i kommunen. Gode kommunale tjenester med kulturaktiviteter for folk i alle aldre. Kommunen må spille sammen med frivilligheten. Han sine verdier er rettferdighet, solidaritet og likeverd.

 • Bosted: Holmestrand Jeg vil være med å bygge en ny fylkeskommune med livskraftige bygder og attraktive byer. Tillit skaper produktivitet, og det er i fellesskap vi løser de store oppgavene best. Jeg vil jobbe for å redusere sosiale forskjeller og forhindre utenforskap i alle aldersgrupper og på alle arenaer. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

 • Ola Buan

 • Jeg ønsker å stille til valg for å gjennomføre god Arbeiderpartipolitikk i kommunen. Mine hjertesaker: Gode muligheter for friluftsliv for alle - Utbygging og utvikling av de tre sentraene Hof, Sande og Holmestrand by - Tilrettelegging for næring og industri. Jeg ønsker at alle i kommunen vår skal trives og ha det bra, derfor mener jeg at vårt program er det beste.

 • Elin Gran Weggesrud

  Elin er ordfører i Holmestrand. Hennes verdier er medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt.Holmestrand kommune er satt sammen av flere tettsteder og lokalsamfunn. Elin brenner litt ekstra for at kommunen som helhet skal være den beste kommunen å bo i. Gode tjenester som ser hele mennesket, tidlig innsats og forebyggende arbeid skal stå i fokus. Hun tror på å jobbe som lag for å sikre gode tjenester og mener det er avgjørende at tverrfaglig samarbeid blir en norm i kommunen vår.

 • Ellen Grønseth

  Ellen er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Bosted: Hof Bakgrunn: Jobber i næringsmiddelindustrien, tillitsvalgt Verdier: Ærlig og rettferdig. Dette brenner jeg for: frivillighet, gode og trygge arbeidsplasser, et godt og trygt arbeidsliv/ arbeidsmarked

 • Bosted: Ekeberg, Sande. Bakgrunn: Tømmermester og småbruker. Verdier: Solidaritet, likestilling og likeverd. Dette brenner jeg for: Matjorda vår - et umistelig gode som må vernes og videreføres. Opprettholde små skoler, tett knyttet til sine nærmiljø. At alle skal ha like muligheter til å lykkes med å nå sine mål.

 • 26. kandidat i Holmestrand. Bor på Sando, Bekkestranda, og er styremedlem i Holmestrand Arbeiderparti. Han jobber som rådgiver i Fagforbundets internasjonale enhet. Tidligere har han jobbet som regnskapskontrollør ved Oslo kemnerkontor og hatt ulike tillitsverv for Fagforbundet i Oslo kommune. Han har også jobbet med flyktninger og asylsøkere i Norsk Folkehjelps mottak og i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Internasjonalt er Hans Kristian opptatt av demokratiutvikling og forsvar av menneskerettigheter. Som tillitsvalgt og ansatt i fagbevegelsen står arbeidet mot ulikhet og for et inkluderende arbeidsliv sentralt. Hans Kristian vil jobbe for at vi fortsetter å bygge og videreutvikler Holmestand kommune til et godt sted å bo. Sammen med kommunens økonomiske handlingsrom vil egne kompetente ansatte som gis tillit og trygge arbeidsvilkår være avgjørende for at kommunen kan levere riktige tjenester, til riktig tid til innbyggere. Opp og fram – Holmestrand!

Lokallag i Holmestrand Arbeiderparti

 • Eidsfoss Arbeiderforening