Om


Styret

 • Bosted: Hanekleiva, Sande Bakgrunn: Administrasjon og logistikk. Dette brenner jeg for: Gjøre en forskjell. Være fremtidsoptimist. Trivsel og gode oppvekst- og levevilkår for alle oss som bor i Holmestrand. Gode skoler og trygg omsorg. Vi skal alle ha like muligheter til å leve forskjellige liv!

 • Christina Berg

  Christina er studieleder i styret og sitter i utvalget kommunalteknisk og i kommunestyret i Holmestrand. Bakgrunn: Fagleder Dette brenner jeg for: Satse på moderne, miljørettet utvikling av byen og ikke minst ivareta flersenterkommunen. Gjennom fokus på by- og stedsutvikling, gir dette oss arbeidsplasser, kortreist mat, friluftsliv og rekreasjon på engang. Jeg er for strender, skog, parker og natur, som er viktig for oppvekst og folkehelse. Ivarata dette for både oss som bor her nå og for kommende generasjoner.

 • Ellen Grønseth

  Ellen er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Bosted: Hof Bakgrunn: Jobber i næringsmiddelindustrien, tillitsvalgt Verdier: Ærlig og rettferdig. Dette brenner jeg for: frivillighet, gode og trygge arbeidsplasser, et godt og trygt arbeidsliv/ arbeidsmarked

 • Bosted: Holmestrand Bakgrunn: Teknisk assistent, HMS-ansvarlig og tillitsvalgt Verdier: Åpenhet, respekt og fellesskap Dette brenner jeg for: Brenner for: jeg har stor respekt for betydningen av ombudsrollen. Jeg vil jobbe imot privatisering av forvaltningsoppgaver og ønsker for full åpenhet i alle politiske prosesser.

 • Bosted: Holmestrand Bakgrunn: Elev vgs, representant fyllkeselevrådet Verdier: Inkludering, likestilling og rettferdighet Dette brenner jeg for: Det viktigste for meg er skolepolitikken, jeg vil at vi skal ha en fellesskole som ser alle elevene og som gir alle den samme muligheten til å lykkes. Vi trenger mer fokus på miljø og jeg håper nye Holmestrand kan bli en grønnere kommune. Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å gi ungdommen en stemme.

 • Ingar Aas-Haug

  Bosted: Holmestrand Bakgrunn: Teknisk assistent, HMS-ansvarlig og tillitsvalgt Verdier: Åpenhet, respekt og fellesskap Dette brenner jeg for: Brenner for: jeg har stor respekt for betydningen av ombudsrollen. Jeg vil jobbe imot privatisering av forvaltningsoppgaver og ønsker for full åpenhet i alle politiske prosesser.

 • Anne Lise Måge

  Bosted: Hof Bakgrunn: Pensjonist med lang fartstid innen handel. Verdier: Samhold. Dette brenner jeg for: Den nye kommunen skal være et godt hjem for alle som bor her. Alle skal føle seg velkommen og sett, uavhengig av utgangspunkt og utfordringer. Jobbe sammen mot felles mål.

 • Jarle Georg er styremedlem og vara til kommunestyret i Sande. Bosted: Ekeberg, Sande Bakgrunn: Tømmermester og småbruker. Verdier: Solidaritet, likestilling og likeverd. Dette brenner jeg for: Matjorda vår - et umistelig gode som må vernes og videreføres. Opprettholde små skoler, tett knyttet til sine nærmiljø. At alle skal ha like muligheter til å lykkes med å nå sine mål.

 • Kjell Olav er styremedlem Bosted: Hof Bakgrunn: Bygningsarbeider. Verdier: Solidaritet og likeverd. Dette brenner jeg for: Barn unges oppvekst. At barn og unge har det godt, slik at de tar vare på og respekterer de eldre senere i livet. Stå på for svake grupper.

Lokallag i Holmestrand Arbeiderparti

 • Eidsfoss Arbeiderforening