Om

Holmestrand Arbeiderparti

Styret

 • Karl Einar er utvalgsleder for helse, omsorg og velferd. Han brenner for en helhetlig utvikling i kommunen. Gode kommunale tjenester med kulturaktiviteter for folk i alle aldre. Kommunen må spille sammen med frivilligheten. Han sine verdier er rettferdighet, solidaritet og likeverd.

 • Bosted: Holmestrand Jeg vil være med å bygge en ny fylkeskommune med livskraftige bygder og attraktive byer. Tillit skaper produktivitet, og det er i fellesskap vi løser de store oppgavene best. Jeg vil jobbe for å redusere sosiale forskjeller og forhindre utenforskap i alle aldersgrupper og på alle arenaer. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

 • Kjetil Bull

 • Mine hjertesaker: Gode muligheter for friluftsliv for alle - Utbygging og utvikling av de tre sentraene Hof, Sande og Holmestrand by - Tilrettelegging for næring og industri. Jeg ønsker at alle i kommunen vår skal trives og ha det bra, derfor mener jeg at vårt program er det beste.

 • Elin Agdestein Gran

  Elin er medlemsansvarlig i styret.

 • Ellen Grønseth

  Ellen er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Bosted: Hof Bakgrunn: Jobber i næringsmiddelindustrien, tillitsvalgt Verdier: Ærlig og rettferdig. Dette brenner jeg for: frivillighet, gode og trygge arbeidsplasser, et godt og trygt arbeidsliv/ arbeidsmarked

 • Som tillitsvalgt og ansatt i fagbevegelsen står arbeidet mot ulikhet og for et inkluderende arbeidsliv sentralt. Hans Kristian vil jobbe for at vi fortsetter å bygge og videreutvikler Holmestand kommune til et godt sted å bo. Sammen med kommunens økonomiske handlingsrom vil egne kompetente ansatte som gis tillit og trygge arbeidsvilkår være avgjørende for at kommunen kan levere riktige tjenester, til riktig tid til innbyggere. Opp og fram – Holmestrand!

 • Reidar Lundh

  Mine hjertesaker: Naturvern, friluftsliv, boligutbygging og infrastruktur.

Lokallag i Holmestrand Arbeiderparti

 • Eidsfoss Arbeiderforening