Om


Styret

  • Bosted: Holmestrand

  • Jeg heter Camilla Maria, er 20 år og kommer fra Holmestrand. Jeg studerer serviceledelse og jobber deltid i et familiedrevet rørleggerfirma. Der har jeg jobbet siden jeg var 13 år. Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet i Vestfold valgkrets, fordi jeg ønsker å være med å skape et mer rettferdig, inkluderende og likestilt samfunn. Alle fortjener å leve livet i trygge og frie liv. Elske den man vil, være den man vil og bli den man vil.

  • Marianne Tronrud

  • Jarle Georg er styremedlem og vara til kommunestyret i Sande. Bosted: Ekeberg, Sande Bakgrunn: Tømmermester og småbruker. Verdier: Solidaritet, likestilling og likeverd. Dette brenner jeg for: Matjorda vår - et umistelig gode som må vernes og videreføres. Opprettholde små skoler, tett knyttet til sine nærmiljø. At alle skal ha like muligheter til å lykkes med å nå sine mål.

  • Kjell Olav er styremedlem Bosted: Hof Bakgrunn: Bygningsarbeider. Verdier: Solidaritet og likeverd. Dette brenner jeg for: Barn unges oppvekst. At barn og unge har det godt, slik at de tar vare på og respekterer de eldre senere i livet. Stå på for svake grupper.

  • Bosted: Sande Bakgrunn: Masterstudent sosiologi Verdier: Fellesskap og likestilling - like muligheter uavhengig av klasse, kjønn og etnisitet. Dette brenner jeg for: Å utjevne forskjeller og motarbeide for sosial ulikhet. Jeg er spesielt opptatt av dette innenfor utdanning, arbeidsliv og helse Mine grunnverdier forankret i likestilling. Likestilling mellom kjønn, klasse, etnisitet og i arbeidslivet. Dette mener jeg burde være en del av grunnmuren i ett hvert samfunn. Jeg stiller til valg fordi det er mye spennende som foregår i kommunen og rundt sammenslåingen. Jeg syntes det hadde vært interessant å delta i prosessen Sande og de øvrige kommunene er i. Jeg er spesielt interessert i arbeidsliv og- miljø politikk.

Lokallag i Holmestrand Arbeiderparti

  • Eidsfoss Arbeiderforening