Representant

Marthe Aasmundseth

Marthe Aasmundseth

Marthe er nestleder i utvalget for helse, omsorg og velferd. Hun brenner jeg for å utjevne forskjeller og motarbeide for sosial ulikhet. Marthe er spesielt opptatt av dette innenfor utdanning, arbeidsliv og helse. Hennes grunnverdier forankret i likestilling. Likestilling mellom kjønn, klasse, etnisitet og i arbeidslivet. Dette mener henne det burde være en del av grunnmuren i ett hvert samfunn. Hennes verdier: Fellesskap og likestilling - like muligheter uavhengig av klasse, kjønn og etnisitet.