Styremedlem

Hans-Kristian Stenestø

Hans-Kristian Stenestø

Bli bedre kjent med Hans-Kristian Stenestø:

Som tillitsvalgt og ansatt i fagbevegelsen står arbeidet mot ulikhet og for et inkluderende arbeidsliv sentralt.
Hans Kristian vil jobbe for at vi fortsetter å bygge og videreutvikler Holmestand kommune til et godt sted å bo. Sammen med kommunens økonomiske handlingsrom vil egne kompetente ansatte som gis tillit og trygge arbeidsvilkår være avgjørende for at kommunen kan levere riktige tjenester, til riktig tid til innbyggere.
Opp og fram – Holmestrand!