Representant

Kari Weggesrud

Kari Weggesrud

13. kandidat i Holmestrand. Bosted: Sande. Jeg er per dags dato sykepleierstudent på Universitetet i Drammen, og er ferdigutdannet i juni 23. Jeg har jobbet i underkant av fire år i hjemmetjenesten i kommunen, og jobber nå på Drammen legevakt. Der blir jeg ut sommeren, og så starter jeg i hjemmesykepleien igjen i september. Jeg har ingen tidligere politisk erfaring, men det kan antas at jeg er noe arvelig belastet? Mitt interesseområde er eldreomsorg.