Gruppeleder

Eirik Bergstedt

Eirik er ordførerkandidaten vår i år, og jobber som fengselsleder ved Ringerike fengsel.
Han brenner for at Holmestrand kommune skal bli en enda bedre kommune for alle innbyggerne våre!
Han er veldig opptatt av at innbyggernes ulike livsfase-behov blir ivaretatt på en kvalitetsmessig god måte gjennom gode kommunale tjenester, slik at Holmestrand kommune fortsatt skal være et godt sted å bo for liten og for stor – hele livet.

Eirik sine verdier er medmenneskelighet, se det gode i hver enkelt menneske, raushet og ansvarlighet.

Eirik Bergstedt

Bli bedre kjent med Eirik Bergstedt:

Jeg brenner for at Holmestrand kommune skal bli en enda bedre kommune for alle innbyggerne våre!

Holmestrand kommune har gjennomført en omfattende sammenslåing av tre kommuner til en storkommune, og hvor alle gode krefter jobber sammen om et godt og trygt liv fra «Vugge til grav» for alle innbyggerne i kommune. Jeg ønsker i valgperioden 2023 – 2027 spesielt å prioritere tilbudene til barn, unge og eldre.

Jeg er meget opptatt av at innbyggernes ulike livsfase-behov blir ivaretatt på en kvalitetsmessig god måte gjennom kommunale tjenester, slik at Holmestrand kommune fortsatt skal være et godt sted å bo for liten og for stor – hele livet.

For å etablere grunnlaget for en god start på voksenlivet spiller gode barnehager og godt skoletilbud en sentral rolle. Ett at mine absolutte største satsningsområder vil være oppvekstbetingelsene til våre barn og unge.

Jeg er opptatt av at kommunen skal ha som mål at våre 3 unike lokalsamfunn skal forenes i stolthet over sine likheter og forskjeller. Identiteten hver og en av oss har knyttet til vårt nærmiljø skal ikke endres, men videreutvikles og dyrkes. Jeg mener bestemt at kommunen vår er mest tjent med at vi har levende nabolag i bygd og by.

Næringseventyret i Holmestrand kommune er godt i gang, og jeg er klar på at Arbeiderpartiet er garantisten for at den positive utviklingen skal fortsette på en forsvarlig og solidarisk måte, slik at vi kan skape flere arbeidsplasser for videre vekst og utvikling, samtidig som vi har fokus på samhold og rettferdighet.

Mine verdier er medmenneskelighet, se det gode i hver enkelt menneske, raushet og ansvarlighet.

Opp og fram – Holmestrand!