Holmestrand Arbeiderparti

Kommuneparti i Vestfold

Opp og fram Holmestrand!

Holmestrand har gjennomført en omfattende sammenslåing av tre kommuner til en storkommune, og alle gode krefter forenes for å skape et godt og trygt liv fra «vugge til grav» for alle innbyggerne i vår nye kommune.

Arbeiderpartiet har fortsatt som mål at våre 3 unike lokalsamfunn skal leve sammen i stolthet over sine likheter og forskjeller. Identiteten hver og en av oss har knyttet til vårt nærmiljø skal ikke endres, men videreutvikles og dyrkes. Vi skal ha levende nabolag i bygd og by.

Næringseventyret i kommunen vår er godt i gang, og Arbeiderpartiet er garantisten for at den positive utviklingen skal fortsette. Arbeiderpartiet vil tilrettelegge for lokalt næringsliv og vi skal sørge for tilstrekkelige arealer for nyetableringer, samtidig som vi samarbeider godt med de som allerede er på plass her.

For Arbeiderpartiet er fellesskap, åpenhet og tillit nøkkelord når vi skal videreutvikle vår nye kommune.

Å utvikle og sikre god kvalitet på alle kommunale tjenester til innbyggerne våre er et bærende prinsipp for Arbeiderpartiet. Ingen kjenner tjenestetilbudene våre så godt som de som faktisk jobber med tjenestene. Arbeiderpartiet har tillit til fagfolkene våre og mener det er helt naturlig og avgjørende at nettopp de ansatte i størst mulig grad bidrar aktivt til å utvikle tjenestene til innbyggerne våre. Og med innbyggernes behov og trivsel i fokus, blir den nye kommunen vår et enda bedre sted å bo for liten og for stor.

Arbeiderpartiet er opptatt av at vi gjennom nøkternhet, åpenhet og trygghet, skal lære av hverandre og gjennom nytenkning gjøre de kommunale tjenestene fremtidsrettet og enda bedre. Dette for at kommunen skal kunne utvikle og nyttiggjøre seg det viktige handlingsrommet en ny kommune gir.

Arbeiderpartiet ønsker å prioritere tilbud til barn, unge og eldre. Dette skal vi få til gjennom god økonomistyring og tydelige prioriteringer. Holmestrand skal være et fint sted å leve hele livet.

Arbeiderpartiet har de beste løsningene for våre innbyggere fra «vugge til grav».

Vi har stor tro på vår nye kommune – Opp og fram Holmestrand!

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!

TRYGGHET - MULIGHETER - FELLESSKAP

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Bidra i dag!

Bli medlem
Jeg vil støtte Arbeiderpartiet

Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere. Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon.
Les detaljerte vilkår for betalingsløsningen Bambora.
Les Arbeiderpartiets personvernerklæring.