Nestleder

Mette Kalve

Mette Kalve

Bli bedre kjent med Mette Kalve:

Bosted: Holmestrand
Jeg vil være med å bygge en ny fylkeskommune med livskraftige bygder og attraktive byer. Tillit skaper produktivitet, og det er i fellesskap vi løser de store oppgavene best. Jeg vil jobbe for å redusere sosiale forskjeller og forhindre utenforskap i alle aldersgrupper og på alle arenaer. Vi får til mer sammen enn hver for oss.