Listekandidat nr 9

Vi trenger levende nabolag - vi trenger hverandre!

Listekandidat Ragnhild Bakke

At politikk handler om prioriteringer er et velkjent fenomen, og at prioriteringen blir vanskeligere er det heller ingen tvil om. For etter flere tiår med vekst og utvikling går vi nå inn i en tid hvor vekst ikke alltid er mulig, og tilgangen på både menneskelige og økonomiske ressurser blir mindre.

Tidligere i år kom helsepersonellrapporten «Tid for handling». Hovedbudskapet er at helse- og omsorgssektoren ikke kan vokse, til tross for økende behov for tjenester. Vi må tenke nytt!

Rapporten peker på at vi er i en demografisk knipe hvor fødselstallene går ned og andelen eldre blir større. Dette vil kunne ha en dobbelt negativ effekt for kommunen. For samtidig som flere vil ha behov for bistand, vil færre yrkesaktive generere skatteinntekter til å drifte velferdssystemet vårt. Vi skal rett og slett gi flere hjelp med mindre penger.

Helsepersonellrapporten etterlyser en nasjonal dugnad. I første omgang for å skape aksept for begrensende valg, men også for å endre våre forventninger til hva m nvi kan få hjelp til. Helsevesenet og kommune vil kunne gi oss en del, men flere ting må vi klare selv.

Så hvordan skal vi klare selv? Jeg tror at nøkkelordet i dette er vi.

Vi må bli kjent med hverandre. Vi må hjelpe hverandre - på tvers av alder, utdanning og tilhørighet. Vi trenger levende nærmiljø og møteplasser hvor vi kan skape gode møter og løse små og store utfordringer - sammen. Vi vet at tilhørighet og mestring skaper mindre uhelse. Vi vet at gode relasjoner og det å gjøre noe med mening forebygger ensomhet.

Og hva trenger vi for å bli kjent? Jo, møteplasser hvor vi møtes uavhengig av hvem vi kjenner eller hvor gamle vi er. Derfor trenger vi Galleberg skole.

Vi i Arbeiderpartiet som mål at vi i Holmestrand skalha levende nabolag i både bygd og by, og et av grepene vi mener er viktige for å få til nettopp dette er ved å bevare skolestrukturen slik den er i dag. For vi trenger å møtes, vi trenger å bli kjent, vi trenger å bli mer et «vi» om vi skal løse oppgavene som venter oss.

.

Er du enig med Holmestrand Arbeiderparti om Vi trenger levende nabolag - vi trenger hverandre!?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker