Hedda Buom, AUF

Valget mellom økte forskjeller og ekte fellesskap

Vår egen Hedda Buom fra AUF skriver klokt om hvorfor hun har valgt Arbeiderpartiet

I dagens samfunn ser vi dessverre hvordan gapet mellom de som har mye og de som har lite, stadig øker. Mens vi bør arbeide for inkludering, likhet og en rettferdig fordeling av ressurser, har politiske valg ført oss i motsatt retning. Det er på tide å utforske forskjellene mellom partiene og konsekvensene av deres politikk.

Arbeiderpartiet: Ekte Fellesskap og Fremtidshåp

Arbeiderpartiet (AP) viser en forpliktelse til reell inkludering og sosial rettferdighet. Deres innsats for å styrke velferdsstaten, beskytte eldreomsorg og investere i skolepolitikk er et bevis på deres vilje til å bekjempe de økende forskjellene i samfunnet vårt. AP har også en helhetlig tilnærming til klimautfordringene, med konkrete planer for å kutte utslippene og fremme bærekraftige løsninger.

Privatisering og Klima: Høyres svake punkter

Høyresidens privatisering har forverret de økonomiske forskjellene i samfunnet vårt. Når viktige samfunnstjenester som eldreomsorg og skolepolitikk blir utsatt for markedskreftene, er det ofte de mest sårbare som betaler prisen. Eldreomsorgen blir behandlet som en forretningsmulighet heller enn en plikt, og skolene blir arenaer for konkurranse og profitt enn steder for kunnskap og utvikling.

Dette er også tydelig i høyres klimapolitikk. Høyresidens tro på at bedrifter og markedet alene kan løse klimakrisen, viser manglende forståelse for alvoret i situasjonen. Deres villighet til å overlate ansvaret til private selskaper og håpe på frivillig innsats, undergraver behovet for kollektiv handling og politisk ledelse. Dette setter profitt over planeten og risikerer å etterlate fremtidige generasjoner med en ødelagt verden.

Ved kommunevalget har vi en gylden mulighet til å velge en vei som fører til et samfunn basert på ekte fellesskap og rettferdighet. En stemme på Arbeiderpartiet og støtte AUF-kandidater er en stemme for en politikk som prioriterer mennesker og planeten. Valget handler om mer enn bare partier - det handler om fremtiden vår og hvilket samfunn vi ønsker å bygge. La oss stemme for solidaritet og inkludering, og si nei til en politikk som forsterker økte forskjeller og uansvarlig privatisering.

Er du enig med Holmestrand Arbeiderparti om Valget mellom økte forskjeller og ekte fellesskap?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker