Kristine Tykhelle, Fagforbundet og Eirik Bergstedt, ordførerkandidat

Ordførerløftet er signert!

Fagforbundet Holmestrand utfordret ordførerkandidaten vår

- For oss som representerer de ansatte i Holmestrand kommune er det viktig å ha politikere som har tillit til og ivaretar de ansatte, sier Kristin Tykhelle, leder av Fagforbundet Holmestrand.

I ordførerløftet lover han å arbeide for:

1.           Etablere en heltidskultur i kommunen. Bare unntaksvis, og etter avtale med tillitsvalgte, skal deltidsstillinger kunne lyses ut.

2.           Sørge for at trepartssamarbeid og medbestemmelse etter lov og avtaleverk fungerer fullt ut på alle nivå i kommunen.

3.           Kommunene må ansette flere medarbeidere fremfor å leie inn folk fra vikar- og bemanningsbyråer.

4.           Sørge for at kommunen har egne lærlingplasser i henhold til KS' måltall, 2 lærlinger pr 1000 innbyggere

5.           Sørge for at kravet om fagarbeidere og lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser og i kontrakter om kjøp av tjenester.

Dette er fem punkter som vi i Fagforbundet Holmestrand ser på som viktige i neste periode. Ordførerløftet er et forpliktende dokument og vi vil passe på at det følges opp i budsjett og planarbeid om han blir ordfører, sier Kristin Tykhelle.

Eirik Bergstedt tok utfordringen og lover å ta tak i kravene og gjennomføre de i den grad det blir mulig i neste fireårsperiode. For Arbeiderpartiet vil et samarbeid med de ansatte – å lytte til de som har skoene på - være sentralt. Som folkevalgte er vi arbeidsgivere for ansatte i Holmestrand kommune. Vi må sørge for et arbeidsmiljø preget av åpenhet, trygghet og tillit, avslutter Eirik Bergstedt.

.

Er du enig med Holmestrand Arbeiderparti om Ordførerløftet er signert!?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker