Listekandidat nr 11

Frivilligheten må tas vare på!

Listekandidat Toril Andersen

Holmestrand kommune er det mange som vil flytte til. Barnefamilier og voksne mennesker vil bo og være aktive her. Derfor må vi sikre at alle har tilgang til de flotte og varierte turområdene. For at disse områdene blir brukt må det tydelig skilting og tilrettelagte turstier til. Holmestrand Arbeiderparti ser nærmiljøanleggene som viktige arenaer for gode boforhold og folkehelse. Derfor støtter vi Sande idrettspark som Sande sportsklubb sine ildsjeler har fått i stand. Vi ser at flotte utearealer på de nye barne- og ungdomsskolene i kommunen samler mange barn, ungdommer og familier på kvelder og i helger. Disse uorganiserte aktivitetsparkene er viktige for fysisk aktivitet, gode relasjoner og nye bekjentskaper. 

Er du enig med Holmestrand Arbeiderparti om Frivilligheten må tas vare på!?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker