Fredrik Christensen, Camilla Maria Brekke, Eirik Bergstedt, Christina Berg

Fellesskap, åpenhet og tillit

Dette er våre viktigste saker

  • Barnehagen er en viktig arena for sosial utevning og for læring. Vi vil ha flere fagarbeidere i barnehagen. 
  • En skolehverdag hvor elevene blir sett, er nøkkelen til mestring, motivasjon og læring. 
  • Helsestasjon for ungdom skal få utvidet åpningstid.
  • Dagens skolestruktur skal bestå.
  • Vi skal beholde alle de tre sykehjemmene våre.
  • Hele, faste stillinger skal være hovedregelen i vår kommune.
  • Vi vil sikre fortsatt gratis hall-leie til lag og foreninger.
  • Vi vil ha en offensiv næringspolitikk, slik at vi fortsatt sikrer vekst og verdiskaping, og at vi blir en grønn industrikommune.
  • Vi vil sikre strandsonen, jobbe for en markagrense, og sikre et strengt jordvern.
  • Alle skal ha lett tilgang til turområder, hundremeterskog og nærmiljøanlegg.

.

Er du enig med Holmestrand Arbeiderparti om Fellesskap, åpenhet og tillit?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker