Leder

Karl Einar Haslestad

Karl Einar Haslestad

Karl Einar er utvalgsleder for helse, omsorg og velferd. Han brenner for en helhetlig utvikling i kommunen. Gode kommunale tjenester med kulturaktiviteter for folk i alle aldre. Kommunen må spille sammen med frivilligheten. Han sine verdier er rettferdighet, solidaritet og likeverd.