Programarbeid

Nå inviterer vi til å sette vårt preg på nytt program

utkast til program

Nå har utkastet til partiets nye program for 2021 til 2025 kommet ut. Dette er basert på innspill sendt inn til Youngstorget i løpet av programkomiteens arbeid, og nå er det opp til oss som medlemmer å gjøre det enda bedre. 

Det som er sendt ut er delt i to, med programteksten i en fil, nytt verdikapittel i en annen. 

Det er viktig for oss at vi er med og setter vårt preg på begge dokumentene og derfor inviterer styret nå til programarbeid. 

I første omgang jobber vi med selve programteksten. På grunn av Covid kan vi ikke ha politisk verksted på samme måte som vi hadde i forkant av årsmøtet vårt. Selv om selve arbeidet foregikk gruppevis, var vi alle samlet  i samme rom. 

For å best kunne ivareta smittevernshensyn har vi valgt å dele programmet opp i forskjellige tema som blir jobbet med gruppevis. Under følger oversikt over kapittelinndeling, og tider/steder for gruppearbeidene. Hver gruppe får en oversikt over nøyaktig hvilke sider gruppen skal jobbe med, i forkant av møtet sitt.  
 
 I utgangspunktet har vi tenkt at dette jobber vi samlet i fysiske grupper, men ønsker man å delta digitalt får vi selvfølgelig til det. Det er bare å melde ifra.
 Du kan delta på så mange grupper som du selv ønsker. Der lokalet ikke er beskrevet i oversikten, vil de som skal delta få beskjed i forkant. Det er viktig at du melder deg på.

Vi vil også prøve å få innledere, enten fysisk eller digitalt til alle gruppene. Det er allerede klart at skolepolitisk talsperson på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg, deltar i gruppa som skal jobbe med skole og oppvekst. 

I etterkant av gruppearbeidene vil styret gå gjennom forslagene og samle dem. Disse sendes så ut til alle medlemmer, før det kommer opp på medlemsmøte og vedtas som våre innspill til programmet. Alle innspill skal være sendt inn til programkomiteen sentralt innen 1.desember. 

Tema                                   Dato                                                    Ordstyrer i gruppa

Arbeid                                     Tirsdag 27.oktober, Borgen                   Ellen Grønseth

Utdanning og oppvekst        Tirsdag 27. oktober, Borgen                  Mette Kalve

Helse                                        Tirsdag 3.november, Sande                  Kristine Ganz Flåtten

Miljø og klima                        Onsdag 4.november, Holmestrand      Kristian Lekang

Samfunn                                  Torsdag 29. oktober, Sande                  Camilla Brekke


Påmelding til grupper skjer til holmestrandarbeiderparti@gmail.com

Har du spørsmål kan du også kontakte oss via Facebook, eller på telefon til Kristine på 99027997.

Vel møtt til engasjerende arbeid!

 forslaget til partiprogram (PDF)

grunnlag for verdikapitlet (PDF)