Ordførere i hele landet gjør opprør!

Frykter alvorlige kutt i velferden på grunn av manglende korona-overføringer fra høyreregjeringen.

Elin Weggesrud med tydelig beskjed til regjeringen

- Nå er det nok. Vi er frustrerte og fortvila på vegne av unge og eldre som daglig har behov for god undervisning og omsorg.


Regjeringens forslag til budsjett betyr alvorlige kutt i velferden til vanlige folk rundt om i landets kommuner. Det gjør oss som ordførere svært bekymret. Midt i en alvorlig pandemi nedprioriterer høyrepartiene nok en gang kommunene – det er snakk om de sårbare barna i barnehage og på skole, og våre eldre som trenger pleie. Vi er opprørte, og vi lurer på om regjeringen skjønner hvor alvorlig dette er for innbyggerne.


Det er i kommunen foreldre har sine barn i barnehage og skole, det er i kommunen psykisk utviklingshemmede får sine tjenester levert, det er i kommunen gamle og skjøre får stell og omsorg i den lokale hjemmetjenesten eller på våre helsehus. Det er i kommunen vi sørger for at veien er vinterbrøyta og at vannet i springen er rent, at ungdom får tilbud hvis de opplever utenforskap og innvandrere får oppfølging eller veiledning. Svekker regjeringa kommunens rammer for mye går det direkte utover de menneskene som bor i våre kommuner. Vi er redd for at vi nå må kutte i tjenester. I de tjenestene som er så viktige for våre innbyggere.


Erna Solbergs svar på innsatsen ordførere og folkevalgte i kommunene har stilt opp med i pandemien, er å binde kommunene på hender og føtter. Dette er alvorlig og uansvarlig. Dette kan ikke vi ordførere sitte stille å se på. 


Belastningen for kommunene er stor. Belastningen er stor for våre ansatte, for folkevalgte og for innbyggere. Det er hos kommunene ansvaret for håndteringen av pandemien ligger. Konsekvensene av dette, i tillegg til anstrengt økonomi, effektiviseringskrav, stadig nye oppgaver fra staten som ikke er fullfinansiert og svært uklare signaler om vi vil få dekket inn ekstrakostnadene og bortfallet av inntekter, tvinger oss nå til å utsette viktige investeringer og foreta innstramninger og gjøre store kutt i tjenestene. Dette vil føre til økt arbeidsledighet og redusert verdiskaping for landet vårt, i tillegg til at det selvsagt er dramatisk for innbyggerne.


Arrogant minister

For noen uker siden sa helseminister Bent Høie, i et intervju med VG; «Hvis kommunene må kutte i tjenestetilbudet så vil det være av de samme grunnene som tidligere, nemlig at de ikke klarer å styre økonomien sin». Sannheten er at det er høyreregjeringen som ikke har prioritert kommunene og grunnleggende helsetjenester og velferd til folk! Over tid har gapet mellom det kommunene har å rutte med og de oppgavene vi er pålagt blitt større og større. Høies uttalelse er provoserende, og vitner om en statsråd som ikke har innsikt i hvordan hverdagen er i kommunene.


Høies uttalelser har gjort mange folkevalgte, ansatte i kommunene og innbyggere opprørt og forbanna. De samme uttalelsene vitner om at Høyre har starta valgkampen for fullt og at de har så få ordførere at de har lite å tape på å strupe kommunesektoren.


Regjeringens retningsvalg for kommunene er en politisk villet utvikling som fører til et dårligere tilbud til innbyggerne. Vi vil mangle penger til å investere i og sikre fortsatt drift av skoler, barnehager og sykehjemsplasser. Mange kommuner vil måtte si opp ansatte og redusere kvaliteten på tjenestene som ytes. Denne retningen kommer til å føre til større forskjeller, mer privatisering og flere som faller utenfor samfunnet. Dette er en utvikling som må stoppe!

Sats på velferd – sats på kommunene!

Arbeiderpartiet vil satse på velferden. Vi vil satse på kommunene. Velferden i Norge skapes først og fremst ute i norske kommuner. Det er her grunnleggende tjenester som blant annet skole, barnehage, fastlege, rehabilitering og omsorg gis.


Som ordførere krever vi at Stortinget gir kommunene økonomi som står i forhold til våre faktiske utgifter og som gjør kommunene i stand til å møte fremtidens utfordringer. Vi vet at vi må satse mer på skole. Vi må bygge flere barnehager. Vi må være beredt til å sikre stadig flere eldre en god og verdig alderdom med en trygg eldreomsorg. Da kan man ikke bygge ned velferden i kommunene. Da må vi bygge den opp. Det lar seg ikke gjøre med det forslaget til statsbudsjett som regjeringen har lagt fram. Kommune-Norge har en avgjørende rolle i koronahåndteringen, og ikke minst må vi bygge opp beredskapen før den neste pandemien


Våre krav til statsminister Erna Solberg, regjeringen og Stortinget er:

Bruk statsbudsjettet til å sikre kommunene et bedre handlingsrom, så skal vi gjøre jobben til beste for både regjering og innbyggere. Kompenser oss fullt ut for ekstrakostnader og tap av inntekter vi har hatt i forbindelse med Covid-19.