Representant

Bjørn Olav Maurstad

Bjørn Olav Maurstad

Bosted: Holmestrand sentrum
Bakgrunn: Ingeniør
Verdier: Fellesskap, likhet og respekt
Jeg er opptatt av en verdig eldreomsorg. Jeg mener matlaging til eldre skal foregå der beboerne bor. Kultur og aktivitetstilbud inn i hverdagen til de eldre. Pårørende og brukermedvirkning må på dagsorden. Kompetansen innen eldreomsorgen i kommunen må tilpasses behovet. Med bakgrunn som ingeniør er jeg også opptatt av teknisk sektor og bidra til at vi får gode bomiljøer i kommunen. Og at vi bygger en infrastruktur som holder tritt med utviklingen