Representant

Sigurd Røraas

Sigurd Røraas

Bosted: Sande
Bakgrunn: Studerer Politisk økonomi
Verdier: Solidaritet og felleskap
Dette brenner jeg for: Alle Barn og unge i den nye kommunen skal ha det bra både på og etter skolen. Da er det viktig å jobbe hardt for en mobbefriskole og ha et godt tilbud for idrett, kultur, klubber og foreninger, som er lett tilgjengelige for alle i den nye kommunen.