Representant

Camilla Maria Brekke

Jeg heter Camilla Maria, er 20 år og kommer fra Holmestrand. Jeg studerer serviceledelse og jobber deltid i et familiedrevet rørleggerfirma. Der har jeg jobbet siden jeg var 13 år. Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet i Vestfold valgkrets, fordi jeg ønsker å være med å skape et mer rettferdig, inkluderende og likestilt samfunn. Alle fortjener å leve livet i trygge og frie liv. Elske den man vil, være den man vil og bli den man vil.

Camilla Maria Brekke

Bli bedre kjent med Camilla Maria Brekke:

Jeg er veldig opptatt av barn og unges rettigheter og har tidligere hatt verv i fylkeselevrådet og landsstyret til AUF. . I 2019 ble jeg valgt inn som den yngste i kommunestyret og formannskapet i Holmestrand. Jeg er besøksvenn i Røde Kors og er opptatt av at frivilligheten skal ha god finansiering, stor frihet og en betydelig plass i samfunnet.

Jeg samler på poesibøker, elsker å dra på konserter og reise. Som 17 åring flytte jeg til England for å gå på skole. Der bodde jeg i en vertsfamilie og studerte juss, sosiologi og politikk på York College. I 2019 fullførte jeg videregående på Horten VGs. 

For meg, er det viktig å være en tydelig stemme for barn og ungdom. Min generasjon vil bli den første som ikke får de samme mulighetene og villkårene som som foreldrene våre, dersom ikke politikerne tar grep. Etter 8 år med en mørkeblå regjering, ser vi nå konsekvensen av den politikken som har blir ført. 

Likestillingen har gått i revers, den blir faktisk brukt som kastebrikke i det politiske spillet. Velferden har blitt privatisert og klimagassutslippene står på stedet hvil. Det utdannes alt for få innen fremtidens kompetanse, som yrkesfag, helse og teknologi. Vi er langt fra å bygge den nye, bærekraftig industrien, selv om vi allerede i neste stortingsperiode kan forvente reduserte inntekter fra olje- og gassindustrien. 

Det er mye å ta tak i. For å løse de store langsiktige samfunnsutfordringene, trenger vi håndfast politisk ledelse og at den yngre generasjonens perspektiv blir hørt og prioritert. Dette ønsker jeg å gjøre noe med. For meg er det viktig å sikre alle unge en rett til å fullføre videregående på den tida de trenger, uavhengig om man ønsker å ta fagbrev eller studiekompetanse. Derfor må vi styrke fellesskolen og gi yrkesfagelever læreplassgaranti. 

 Frihet kommer ikke av seg selv og derfor er jeg stolt feminist og antirasist. . Det er viktig for meg at Norge blir et mer likestilt, inkluderende og rettferdig land. Alle fortjener å leve livet i trygge omgivelser. Elske den man vil, være den man vil og bli den man vil.