Representant

Christina Berg

Christina Berg

Christina er studieleder i styret og sitter i utvalget kommunalteknisk og i kommunestyret i Holmestrand.
Bakgrunn: Fagleder
Dette brenner jeg for:
Satse på moderne, miljørettet utvikling av byen og ikke minst ivareta flersenterkommunen.
Gjennom fokus på by- og stedsutvikling, gir dette oss arbeidsplasser, kortreist mat, friluftsliv og rekreasjon på engang.
Jeg er for strender, skog, parker og natur, som er viktig for oppvekst og folkehelse. Ivarata dette for både oss som bor her nå og for kommende generasjoner.