Gruppeleder

Mette Måge Olsen

Mette Måge Olsen

Bosted: Hof

Bakgrunn: Tidligere ordfører i Hof, kulturkonsulent.

Verdier: Likeverd og like muligheter for alle.

Dette brenner jeg for: Forebyggende folkehelsearbeid i samarbeid mellom frivilligheten og lokalt kulturliv. Bekjempe ensomhet for alle aldersgrupper. Skape aktivitet og møteplasser.
God oppvekst - gode barnehager, skoler, boforhold og varierte fritidstilbud.