Bilde fra etableringsmøte, 14.12.2017

Holmestrand og Sande Arbeiderparti

Nytt kommuneparti i Vestfold

Holmestrand og Sande Arbeiderparti ble hadde sitt stiftelsesmøte 14.12.2017 og fra 01.01.2018 var det nye kommunepartiet igang. Partiet er satt sammen av de tidligere kommunepartiene Hof, Holmestrand og Sande Arbeiderparti. Hver for seg har hvert parti en lang historie og tradisjon som vi nå, samlet, skal ta vare og bygge videre på. 

Vi har et klart mål om å være det største partiet i ny kommune og med lang erfaring og sterk, tydelig og raus politikk, er vi styringsklare.