Styremedlem

Marthe Aasmundseth

Marthe Aasmundseth

Bosted: Sande
Bakgrunn: Masterstudent sosiologi
Verdier: Fellesskap og likestilling - like muligheter uavhengig av klasse, kjønn og etnisitet.
Dette brenner jeg for: Å utjevne forskjeller og motarbeide for sosial ulikhet. Jeg er spesielt opptatt av dette innenfor utdanning, arbeidsliv og helse
Mine grunnverdier forankret i likestilling. Likestilling mellom kjønn, klasse, etnisitet og i arbeidslivet. Dette mener jeg burde være en del av grunnmuren i ett hvert samfunn.
Jeg stiller til valg fordi det er mye spennende som foregår i kommunen og rundt sammenslåingen. Jeg syntes det hadde vært interessant å delta i prosessen Sande og de øvrige kommunene er i.
Jeg er spesielt interessert i arbeidsliv og- miljø politikk.